Corona heeft communicatie via online kanalen versneld. Zeker bij belangrijke veranderingen in de eigen omgeving is het van groot belang om volledig en uitgebreid te informeren. Denk bijvoorbeeld aan een bewonersbijeenkomst om straatwerkzaamheden aan te kondigen. Vroeger gebeurde dat veelal op informatieavonden in het wijkgebouw, maar door corona zijn andere manieren noodzakelijk. Een informatievideo kan de oplossing of deeloplossing zijn.